Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya

Nou membre del Consell de Gremis
15-04-2019
Donem la benvinguda a un nou membre del Consell: el Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya que aglutina la major part de les empreses d’exhibició cinematogràfica de Catalunya, tant grans, mitjanes com petites, amb independència en quant a l’origen de l’empresa i al tipus de programació que ofereix (cine comercial, d’autor, reposicions...) que tinguin sales d’exhibició a Catalunya.

L’entitat està formada per 485 pantalles (58 cinemes) del total de 735 pantalles existents a Catalunya. Pel que fa a la quota de mercat, els cinemes del Gremi acullen el 85% del total dels espectadors que van al cinema a Catalunya.