ACEBA - Associació Catalana d'Empreses de Bastides

ACEBA Nou membre del Consell de Gremis
01-12-2018
Donem la benvinguda a ACEBA.
L’Associació Catalana d’Empreses de Bastides (ACEBA) és una associació sectorial d’empreses que es dediquen al muntatge de bastides. ACEBA es va constituir l’octubre del 1995, com a entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
A més, és membre fundador de la Federación Española de Montadores de Andamios (FEMA) que integra el subsector a nivell estatal.