Gremi de Comerç Tèxtil i Sastreria

Gremitex elabora un Pla estratègic
01-12-2017
S’ha fet un document que té per objectiu establir les bases per consolidar el Gremi de Comerç Tèxtil i Sastreria com a referent en el sector.

Planteja diverses propostes amb l’objectiu de consolidar el lideratge comercial del sector a Catalunya. Tot plegat es vol dur a terme entre els pròxims dos anys.
El pla es defineix i periodifica en un horitzó temporal curt, a un any vista (prorrogable a dos segons projectes), si bé moltes de les mesures incloses tenen caràcter i vocació de continuïtat en el temps.

Es defineixen els 4 objectius següents, que emmarquen cadascú d’ells una sèrie de programes
1. Representació i lobby de referència del sector de comerç tèxtil i dels seus agremiats
1.1 Comunicació Interna
1.2 Comunicació Externa
1.3 Fomentar relació i implicació amb l’administració
1.4 Liderar relacions agents vinculats al sector comerç tèxtil
2. Promoció i dinamització del sector comerç tèxtil
2.1 Foment interacció agremiats
2.2 Desenvolupament campanyes de promoció que generin valor al agremiat
3. Oferta competitiva de serveis pels agremiats
3.1. Generar valor a través de serveis i avantatges professionals i personals
3.2. Incentivar Formació especialista del sector
4. Increment agremiats
4.1. Establir política comercial
4.2. Satisfacció agremiat
Gremi de Comerç Tèxtil i Sastreria

La meitat de les compres tèxtils dels turistes d’Espanya es fan a Barcelona
05-11-2016
Barcelona continua sent la ciutat capdavantera en el volum de negoci pel que fa al sector tèxtil en relació al turisme. Segons unes dades de Tax Free, el 47% de les compres de productes tèxtils i de moda que fan els turistes que visiten Espanya es realitzen a Barcelona. A molta distància es troba Madrid, on es produeixen el 38% de les vendes, seguit de Màlaga que registra el 6% de les compres de turistes.

Els productes tèxtils constitueixen més de la meitat de les compres que fan els turistes a Espanya, concretament el 54%, seguit de la despesa en joieria. Els turistes que fan més despesa a Barcelona procedeixen per aquest ordre de Hong Kong, la Xina, els Estats Units, Taiwan, Mèxic i Rússia.
Gremi de Comerç Tèxtil i Sastreria

Presentació de la nova WEB www.gremitex.cat
29-07-2016
El Gremi de Comerç Tèxtil i Sastreria presenta la seva nova web amb tota la informació necessària per conèixer el sector i on posa a disposició dels agremiats el catàleg de serveis que els ofereix. El gremi és la plataforma de defensa dels interessos del sector del comerç tèxtil a Catalunya, des de la petita botiga fins al gran comerç.

www.gremitex.cat