Gremi del Vidre Pla i Tancaments de Catalunya

Àrees càrrega i descàrrega DUM
25-07-2016
Després de molts mesos de negociar amb l'Ajuntament de Barcelona finalment tenim unes primeres bones notícies.
Com sabeu, fins el passat mes de juny la posició de l'Ajuntament era que totes les autoritzacions especials per la càrrega i descàrrega quedaven anul·lades.
Finalment, aquest mes de juliol, l'Ajuntament ens ha comunicat que ha accedit a atendre a les nostres peticions i ens ha tornat a concedir les autoritzacions i ens han promès que reestudiarà el tema per implantar un nou sistema l'any vinent que reguli la càrrega i descàrrega, però adaptant-lo a les necessitats de cada Gremi.
Com que aquest nou sistema encara sha d'estudiar i definir, i no podrà implantar-se fins al gener de 2017, també hem aconseguit que de manera transitòria implantin un sistema que al menys flexibilitzi per als nostres agremiats el temps màxim de 30 minuts en certs moments del dia:

SOLUCIÓ TEMPORAL:
Mantenir els 30m. per la majoria d'usuaris
I establir 2h de 8-10h matí només pels agremiats 30 m. de 10 a 14 h del migdia i 2h de 14h -20h tarda només pels agremiats
Durant tot aquest temps haurem de treballar conjuntament amb els tècnics del Departament de Mobilitat per poder arribar a un acord que sigui bo per tothom.